Chicago board tùy chọn trao đổi tùy chọn nhị phân - Chọn trao


Nó khác biệt đáng kể so với các nền tảng như Forex và những cái khác. Tùy chọn nhị phân là một dạng giao dịch trao đổi có định hướng và đặc thù riêng của nó.

Đặc biệt khi nói đến các thị trường thay đổi nhanh như Forex. Và mặc dù bạn có thể kiếm được lợi nhuận, bạn cũng có.
Các bài viết phổ biến. Các lựa chọn nhị phân thương mại trên trao đổi Nadex, trao đổi hợp pháp đầu tiên của Hoa Kỳ tập trung vào các lựa chọn nhị phân.

Nadex cung cấp nền tảng giao dịch binary tùy chọn dựa trên trình duyệt mà các nhà giao dịch có thể truy cập qua tài khoản demo hoặc tài khoản. Trong tháng 5 năm, American Exchange Exchange ( Amex) các lựa chọn nhị phân tiền mặt hoặc không có gì, và Sở Giao dịch Tùy chọn Hội đồng Quản trị Chicago ( CBOE) tiếp theo vào tháng 6 năm.


Thế nhưng, không phải ai cũng nắm được bản chất thực sự của chúng. Chicago board tùy chọn trao đổi tùy chọn nhị phân.

Forex là thị trường lỏng nhất trên thế giới và đại diện cho doanh thu hơn 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày. Kể từ giữa các trang web tùy chọn nhị phân giữa năm được gọi là nền tảng giao dịch tùy chọn nhị phân đã cung cấp một phiên bản đơn giản của các tùy chọn nhị phân giao dịch trao đổi.

Việc chuẩn hóa các tùy chọn nhị phân cho phép họ trao đổi với các báo giá liên tục. Các tùy chọn nhị phân 101 là những gì.

Bắt đầu từ năm, một số sự trao đổi tùy chọn như Sở Giao dịch Tùy chọn Hội đồng Quản trị Chicago ( CBOE) bắt đầu đưa ra các lựa chọn nhị phân cho cư dân Hoa Kỳ. Tùy chọn nhị phân trên thị trường châu Âu; Tùy chọn nhị phân ếch điên; Giao dịch trên các đánh giá thương mại của Olympus.
Aug 22, · Tùy chọn nhị phân có lẽ đã trở thành cụm từ quá quen thuộc đối với giới tài chính.

CHICAGO-BOARD-TÙY-CHỌN-TRAO-ĐỔI-TÙY-CHỌN-NHỊ-PHÂN