Cuộc gọi ký quỹ quyền chọn cổ phiếu - Chọn quyền


Một số cho nhà đầu tư quyền chọn chuyển đổi các trái phiếu thành cổ phiếu khi nào và như thế nào. Giao dịch Quyền chọn nhị phân trên thị trường cổ phiếu.
Về cổ phiếu cơ bản, ông Điệp cho rằng được nhiều nhà đầu tư lựa chọn vì đây đều là các doanh nghiệp đầu ngành có kết quả kinh doanh lành mạnh, kết quả quá khứ tốt, định hướng sáng sủa và được gọi là nhóm cổ phiếu tốt. Cuộc gọi ký quỹ quyền chọn cổ phiếu.

Thanh lý cổ phiếu trị giá $ 333, 33; với số tiền thu được sử dụng để giảm khoản vay ký quỹ; với giá thị trường hiện tại là 35 đô la, điều này làm việc với 9, 52 cổ phiếu, được làm tròn thành 10 cổ phiếu. Quyền chọn nhị phân ( còn được gọi tùy chọn nhị phân, tiếng anh là Binary Options – BO) là một loại tùy chọn ước tính về tiềm năng của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhà đầu tư không có đủ số tiền ký quỹ như yêu cầu có thể bị gọi ký quỹ, và phải nộp đầy đủ ký quỹ để có thể tiếp tục nắm giữ vị thế đối với Hợp đồng tương lai. Ký quỹ trong giao dịch chứng khoán phái sinh đóng vai trò như một khoản đặt cọc để đảm bảo.
Thị trường Quyền chọn nhị phân trên cổ phiếu. Ký quỹ là một trong những điểm khác biệt của giao dịch chứng khoán phái sinh so với giao dịch cổ phiếu.


Hợp đồng quyền chọn bao gồm quyền chọn mua và quyền chọn bán. Thị trường quyền chọn nhị phân trên cổ phiếu hay còn gọi là chứng khoán luôn khó tiếp cận hơn các thị.
Nếu không có đủ tiền mặt hoặc tương đương tiền, hợp đồng tương lai sẽ được thanh lý và dẫn đến lỗ ngay lập tức và đáng kể cho quỹ. Một số chỉ cho phép chuyển đổi vào những thời điểm định trước.

Nếu ký quỹ ký quỹ không đáp ứng các yêu cầu của biên độ bảo trì, việc trao đổi sẽ thực hiện một cuộc gọi ký quỹ. Như cổ phiếu, trái phiếu ưu đãi cũng có quyền mua và quyền bán ( call option và put option). Thị trường quyền chọn nhị phân trên cổ phiếu hay còn gọi là chứng khoán luôn khó tiếp cận hơn các thị trường khác bởi vì nó thường đòi hỏi vốn cao hơn.

CUỘC-GỌI-KÝ-QUỸ-QUYỀN-CHỌN-CỔ-PHIẾU