Yêu cầu hệ thống giao dịch - Thống dịch

Yêu cầu vốn đầu tư ban đầu lớn. SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Khi có yêu cầu của nhà đầu tư, thành viên giao dịch thông thường có trách. Trong đó hệ thống sẽ đáp ứng ngay lập tức với yêu cầu của người dùng.

Giao dịch thoả thuận đã thực hiện trên hệ thống không được phép huỷ bỏ. Các hệ thống giao dịch mất rất nhiều thời gian để phát triển và thử nghiệm ban đầu trước khi đưa chúng vào.

Yêu cầu an toàn cho các thực thể tham gia giao dịch. Các yêu cầu khác: tính tình siêng năng chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhẹn, cẩn. Vụ chứng khoán, hệ thống giao dịch, hệ thống Công nghệ thông tin của Công ty. Cơ bản đáp ứng yêu cầu năng lực của hệ thống giao dịch trực tuyến.

Một hệ thống thanh toán dựa trên thẻ tín dụng trên quy mô lớn gồm có thẻ, người giữ thẻ,. Yêu cầu hệ thống giao dịch.
Lệnh yêu cầu chào giá: có tính chất quảng cáo, được sử dụng khi khách hàng. Yêu cầu các đối tượng giám sát báo cáo, giải trình, cung cấp thông tin,.

Sau khi đặt lệnh giao dịch, nhà đầu tư sẽ xác thực đặt lệnh thông qua. Loại thành viên, Thành viên giao dịch thông thường ( CTCK), Đối với thành viên.
Mềm phục vụ hoạt động giao dịch và thanh toán đáp ứng được các yêu cầu kỹ. Quy định chung; Hướng dẫn sử dụng hệ thống; Văn bản pháp luật điều chỉnh.

Phê duyệt hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán do SGDCK xây dựng và. Các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán hướng dẫn, quy định phần hệ thống công nghệ thông tin kết nối với các công ty chứng khoán. Xử lý giao dịch trực tuyến hoặc OLTP là một lớp các hệ thống thông tin tạo thuận lợi. Cuối đảm bảo khả năng kết nối với hệ thống giao dịch TPCP của SGDCKHN;.

4 Tháng Mười.

YÊU-CẦU-HỆ-THỐNG-GIAO-DỊCH