Cổ phiếu bị hạn chế so với các tùy chọn - Phiếu chọn


Bên cạnh những yếu tố tích cực, cũng có nguy cơ thị trường chứng khoán bị lợi dụng bởi các công ty đại chúng “ ảo” lên sàn để giao dịch cổ phiếu, làm giàu cho các. Gía của cổ phiếu ưu đãi cũng tháp hơn từ 10- 15 giá so với các loại cổ phiếu thông thường khác đang lưu hành.

Các ông chủ vẫn khống chế chủ yếu lượng cổ phần và đây là điều kiện hỗ trợ cho quá trình thao túng giá cổ phiếu sau khi niêm yết. Với quy định này, mặc dù các cổ đông có thể duy trì tính thanh khoản của cổ phiếu và có thể chuyển nhượng các cổ phiếu một cách thuận tiện khi họ cần tiền mặt nhưng nó lại tạo ra một rủi ro rất lớn trong hoạt động của công ty cổ phần khi mà không hạn chế.

Hạn chế công ty đại chúng “ ảo”. Nếu có người muốn mua cổ phiếu thì phải đợi tới khi công ty cho phép thì mới được làm những thủ tục để chuyển nhượng sang tên.
Trường chứng khoán bị lợi dụng bởi các công ty đại chúng “ ảo” lên sàn để giao dịch cổ phiếu, làm giàu cho các ông chủ. Bởi vì quy định liên quan đến phát hành riêng biệt ít ràng buộc hơn so với phát hành đại chúng nên.

Tuy nhiên, một số lượng quá lớn các định chế tài chính đầu tư nắm giữ cổ phiếu lại trở thành yếu tố bất lợi, vì điều đó đồng nghĩa với việc nguồn cung sẽ hạn chế bởi các cơ quan ít khi muốn bán từng phần cổ phiếu của mình, đẩy tính thanh khoản của cổ. Cổ phiếu bị hạn chế so với các tùy chọn.


Các công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết cũng hoàn toàn có thể được sử dụng theo. Tuy nhiên, HNX mới đây cũng ra thông báo về việc hạn chế giao dịch với cổ phiếu này do đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính hợp nhất.

Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán về mặt tài chính chứng nhận cổ đông ưu tiên so với cổ đông thường, nhưng về quyền hạn đối với công ty thì bị hạn chế.
CỔ-PHIẾU-BỊ-HẠN-CHẾ-SO-VỚI-CÁC-TÙY-CHỌN