Mức trung bình theo hàm mũ forex - Bình theo


Đường trung bình di động tỷ trọng tuyến tính ( VWMA) Đường trung bình trượt thích ứng Fractal ( FRAMMA) Đường Trung bình trượt Mũ đôi ( DEMA). Đường trung bình di động trong khoảng thời gian dài hơn bằng phẳng hơn đường trung bình di động trong khoảng thời gian ngắn hơn.


Đường trung bình di động – Moving Average ( MA) là đường thể hiện mức giá trung bình đóng cửa của cặp forex nào đó trong khoảng thời gian nhất định. Đường trung bình di động giản đơn bằng phẳng hơn đường trung bình di động theo hàm mũ.

Một đường trung bình di động là đường chạy mềm mại theo biểu đồ giá, được đo từ mức giá đóng cửa của các nến trong một giai đoạn gần nhất. Đường trung bình di động đơn giản SMA ( SMA viết tắt từ Simple Moving Average) SMA viết tắt từ Simple Moving Average).

Mức trung bình theo hàm mũ forex. Đường trung bình hàm mũ – Exponential moving average – EMA Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tính toán và điểm mạnh điểm yếu của chúng trong các phần tiếp theo.

Exponential Moving Average ( EMA) – Đường trung bình động hàm mũ và Ứng dụng EMA trong giao dịch Forex sẽ là nội dung chính trong bài viết hôm nay. Khái niệm đường trung bình di động.

Khi đường trung bình di động đơn giản và đường trung bình di động hàm mũ cùng được vẽ trên biểu đồ, bạn có thể thấy đường trung bình di động hàm mũ phản ứng nhanh hơn với mức giá hiện tại.

MỨC-TRUNG-BÌNH-THEO-HÀM-MŨ-FOREX