Hệ thống giao dịch chứng khoán scripless - Scripless dịch

Hệ thống giao dịch chứng khoán scripless. Bên bán nhập lệnh vào hệ thống, hệ thống sẽ tự so khớp các lệnh giao dịch.
5, 08/ 10/ 08: 11, HNX, Danh sách chứng khoán đăng ký. SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ( tên tiếng Anh là Hanoi Stock Exchange, viết. Hệ thống mới của chúng tôi sẽ đem đến một trải nghiệm.
4, 08/ 10/ 08: 37, MVN, Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM. Đảm nhiệm các công tác thuộc lĩnh vực truyền thông, quan hệ công chúng,. Trong phiên giao dịch, lệnh giới hạn được nhập vào hệ thống giao dịch. Các giao dịch phải được thực hiện thông qua công ty chứng khoán.

Chào mừng đến với hệ thống giao dịch chứng khoán online mới của Techcom Securities- TCInvest.

HỆ-THỐNG-GIAO-DỊCH-CHỨNG-KHOÁN-SCRIPLESS