Tùy chọn nhị phân investopedia là gì - Investopedia chọn

Một lựa chọn nhị phân, hoặc lựa chọn tài sản- hay- không- gì, là loại lựa chọn trong đó hoàn trả được cấu trúc là một số tiền bồi thường cố định nếu quyền chọn hết hạn trong tiền, hoặc không có gì cả nếu quyền chọn hết hạn trong số tiền. Tùy chọn nhị phân là gì?

Lựa chọn nhị phân phổ biến nhất là một lựa chọn " cao thấp". Thương nhân phải chọn ngày hết hạn cho lựa chọn của họ, trên đầu trang của đúng hướng. Bước đầu tiên của bạn hướng tới thành công tài chính ngày hôm nay. Lựa chọn nhị phân giải thích phần mềm đánh giá phần mềm. Các tùy chọn nhị phân được phân loại như các tùy chọn kỳ lạ, tuy nhiên, các chương trình nhị phân rất đơn giản để sử dụng và hiểu chức năng. Tùy chọn nhị phân investopedia là gì.

Chào mừng bạn đến với Khóa học Tuỳ chọn nhị phân gốc ( và vẫn là Thông tin nhất). Binary Options Thương mại giải thích. Bạn muốn tìm hiểu thêm về nó? Cho các tùy chọn nhị phân.

Các tùy chọn nhị phân đang được phổ biến nhanh hơn hầu hết các khu vực khác do sự đơn giản của chúng. Quan tâm đến các lựa chọn nhị phân kinh doanh?
Tùy chọn nhị phân Giải thích. Về: các tùy chọn nhị phân, các tùy chọn nhị phân bạn có thể đủ khả năng để mất.

Các lựa chọn nhị phân là một công cụ tài chính thông minh cho phép mọi người thực hiện giao dịch ' cao hơn' hoặc ' thấp hơn' đơn giản trên thị trường tài chính. Wikihow tùy chọn nhị phân Lựa chọn các tùy chọn nhị phân kinh doanh malaysia Là một con nhị phân online trực tuyến cập nhật từ giữa.
Hãy để các chuyên gia cho bạn biết khi nào và những gì để thương mại khi bạn đi. Khóa học lựa chọn nhị phân.

Họ có thể đi theo nhiều tên - lựa chọn rào cản, các tùy chọn kỹ thuật số, hai chiều tùy chọn, tất cả các tùy chọn hoặc không có gì. Điều gì làm cho các tùy chọn nhị phân thậm chí còn khó khăn hơn là yếu tố thời gian.

TÙY-CHỌN-NHỊ-PHÂN-INVESTOPEDIA-LÀ-GÌ