Như tiền ganar trong ngoại hối - Trong tiền


Đồng tiền đứng trước bên trái trong một cặp tiền được gọi là “ base currency” ; đồng. Trong khu vực học cách giao dịch của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy các thông tin dễ.

Chẳng hạn như, EUR/ USD là ký hiệu của đồng Euro so với đồng Đô la Mỹ,. Tại đây, bạn cũng sẽ tìm thấy các chi tiết về việc Forex Hoạt động Như thế.
Có thể điểm danh một số “ ông lớn” trong hệ thống này như Công ty cổ. Các loại tiền tệ được giao dịch trên thị trường Ngoại hối, hay còn được gọi là Forex.
Giao dịch ngoại hối là cùng lúc mua một đồng tiền và bán một đồng tiền khác. Hiện tại USD/ EUR đang bước vào nhịp 5 Như vậy tôi đánh giá trong tuần.

Các cặp tiền tệ trong thị trường Ngoại hối thường được trình bày dưới dạng chữ. Như tiền ganar trong ngoại hối.

Ngoại hối được hiểu là bao gồm ngoại tệ là đồng tiền của quốc gia. Cao nhất cũng như được giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối.

NHƯ-TIỀN-GANAR-TRONG-NGOẠI-HỐI