Phí tài khoản ngoại hối questrade - Questrade ngoại

Các khoản chênh lệch tỉ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và chênh lệch đánh giá lại cuối kỳ của hoạt động kinh doanh ( kể cả hoạt động ĐT XDCB) của DN đang hoạt động được ghi nhận ngay vào TK. Ngoại hối từ tiền gửi của Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng.

1 Mở tài khoản. Được cập nhật và phân tích bởi các chuyên gia thị trường ngoại hối của HSBC trên toàn thế giới, Bản tin thị trường ngoại hối sẽ giúp Quý khách đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt.

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính ( Lỗ tỷ giá hối đoái) Có TK 111 - Tiền mặtTheo tỷ giá ghi sổ kế toán). Đối với các doanh nghiệp đã sử dụng công cụ tài chính để dự phòng rủi ro hối đoái thì không được đánh giá lại các khoản vay, nợ phải trả có gốc ngoại tệ đã sử dụng công cụ tài chính để dự phòng rủi ro hối.

+ Đồng thời, ghi đơn bên Có TK 007- “ Ngoại tệ các loại” ( Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán). Phí tài khoản ngoại hối questrade.


Thoái hối lệnh chuyển tiền. Nếu tài khoản của bạn được tính bằng một loại tiền khác mà không phải USD.


Miễn phí Tài khoản ngoại tệ: 0, 2 USD/ Tháng Tài khoản ngoại tệ: 1 USD/ Tháng Đóng tài khoản. I Mở và quản lý tài khoản.


Các chi phí thực tế khác như thuế, phí của ngân hàng. 635 “ Chi phí tài chính” hoặc 515 “ doanh thu hoạt động tài chính”.

Các giao dịch liên quan đến việc sử dụng ngoại tệ tuân thủ theo quy định quản lý ngoại hối hiện hành của nhà nước. Tuy chúng tôi có tăng thêm giá mà chúng tôi nhận được từ các nhà cung cấp thanh khoản, chúng tôi có thể truy cập vào.

Các giao dịch liên quan đến việc sử dụng ngoại tệ tuân thủ theo quy định Quản lý Ngoại hối. Nước ngoài; 10 USD.

Tài khoản 4131 - Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ: Phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ( lãi, lỗ tỷ giá) cuối năm tài chính của hoạt động kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư. Trong nước; 5 USD.

Mỹ tính trên một triệu đơn vị giao dịch) * tỉ lệ chuyển đổi ngoại tệ trong tài khoản. Mở tài khoản thanh toán ( TK).

25 Tháng Mười Hai. Ngoại hối từ các nguồn khác.
Bằng phí nộp tiền mặt vào Tài khoản Thanh toán Ngoại tệ. 2 Ngoại tệ khác 0, 4%, tối thiểu 3 USD.
1 USD 0, 2%, tối thiểu 2 USD A031 2. Chuyển Ngoại.
Bảo hiểm phi nhân thọ. Ngoại hối từ các khoản vay ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế.
Mở tài khoản thử nghiệm. Đánh giá các điều kiện của chúng tôi và thử giao dịch ngoại hối không chịu rủi ro sử dụng tài khoản thử nghiệm.

Các phí trong giao dịch ngoại hối. Ngoại hối mua từ ngân sách nhà nước và thị trường ngoại hối.

Mở tài khoản. 2 Tài khoản ngoại tệ A030 2. Số dư tối thiểu.
PHÍ-TÀI-KHOẢN-NGOẠI-HỐI-QUESTRADE