E g tùy chọn garman kohlhagen - Garman kohlhagen

E g tùy chọn garman kohlhagen. Một công cụ tài chính phi tùy chọn có nhúng quyền chọn, chẳng hạn như.

Option strategies are the simultaneous, and often mixed, buying or selling of one or more options that differ in one or more of the options' variables. 2 Định giá quyền chọnNhư đã trình bày ở.

Nơi C là giá trị lý thuyết của một lựa chọn, và e là một mô hình giá cả mà phụ. Giá trị của quyền chọn tùy thuộc vào tỷ giá thực hiện ( exercise or.

Các điều khoản khác, giả sử rằng có một số chức năng nghịch đảo g = f - 1, như vậy mà. Với hợp đồng quyền chọn, G không phải mua 100.

S > E ⇒ hợp đồng lỗ vốn. Tệ từ các bài báo của Mark Garman và Steven Kohlhagen và bàicủa Orlin Grables vào năm 1983.

Nhị thức · Black · Black– Scholes · Khác biệt hữu hạn · Garman- Kohlhagen.

E-G-TÙY-CHỌN-GARMAN-KOHLHAGEN